Get Adobe Flash player

IKO Level 1 privat Kitekurs. (på land)

3 timmar 1 person/instruktör/utrustning pris 2300:-

Det bästa sättet att lära sig kitesurfa på! Du ensam med instruktören och allt fokus är på dig. Här finns instruktören alltid vid din sida och kan snabbt ge dig feedback, vilket påskyndar inlärningsprocessen. Nedan ser du kursplanen och vad du kommer att bemästra efter Iko level 1 kursen!

Kursplan Iko level 1

Level 1A – Val av kiteställe (kitespot)Iko level 1

 • Känna till säkra vindriktningar och förhållanden för kitesurfing
 • Känna till faror på kitestället (SEA)
 • Rigga en träningskite
 • Känna till hur säkerhetsystemet fungerar
 • Bära och handskas med kiten på rätt sätt

Level 1B – Basic kiteflygning

 • Ha grundläggande flygfärdigheter med träningskite
 • Starta och landa en träningskite med hjälp av en instruktör
 • Korsa och tvinna ut linorna under flygning med kiten
 • Förflytta dig och göra riktingsförändringar medans du flyger kiten
 • Kunna vindfönstret

Level 1C – Kontroll av Systemet

 • Rigga en 4/5 linors kite med ett fullständigt de-power system
 • Kontroll före flygning av utrustning och inställningar
 • Under flygning kontroll av utrustning och inställningar
 • Dra snabbkoppling och aktivera leach
 • Förstå och använda de internationella kommunikations signalerna
 • Assistera instruktören vid start och landning av kiten.

Level 1D – Kraft Kontrol

 • Styra och kontrollera kiten fastsatt i selen
 • Förstå de-powersystemet och kunna använda säkerhetssystemen
 • Avancerade flygfärdigheter med de-power kite
 • Visa fullständig kontroll över de-powersystemet under flygning

Level 1E – Landa själv

 • Landa kiten ensam (om du inte har någon kvar att landa till) Self-landing
 • Rädda bommen och kiten vid en ev. nödsituation. Self-rescue

Categories

 • Inga kategorier

Search